Våra fastigheter.

Gärdet

Fastighet: Stettin 8 & 9
Adress: Sandhamnsgatan 61-73, 
Tegeluddsvägen 90-94
Bostadsyta: 0
Lokalyta: 32 962

Fastighet: Karteschen 3
Adress: Rindögatan 23
Bostadsyta: 3 091
Lokalyta: 159

Kungsholmen

Fastighet: Vattuormen 30
Adress: Jakob Westinsgatan 8
Bostadsyta: 1570
Lokalyta: 322

Norrmalm

Fastighet: Heimdall 29
Adress: Vanadisvägen 13-21, Upplandsgatan 82
Bostadsyta: 10 286
Lokalyta: 838

Fastighet: Morkullan 26-27
Adress: Surbrunnsgtan 12-14
Bostadsyta: 2 873
Lokalyta: 3 048

Södermalm

Fastighet: Bjälken 11-12 & 14-15
Adress: Lundagatan 23, 25, 27,
Ringvägen 2
Brännkyrkagatan 86, 86A
Bostadsyta: 5 028
Lokalyta: 338

Fastighet: Lampan 15
Adress: Bondegatan 65-67
Bostadsyta: 4 765
Lokalyta: 1 512

Fastighet: Rosendal Större 2
Adress: Bellmansgatan 24
Bostadsyta: 3 327
Lokalyta: 185

Fastighet: Stadens Dike 7
Adress: Swedenborgsgatan 20
Bostadsyta: 0
Lokalyta: 8 090

Östermalm

Fastighet: Infanteristen 4
Adress: Oxenstiernsgatan 25
Bostadsyta: 2 157
Lokalyta: 1 026