Tänk på brandrisken – rengör din spisfläkt

Tänk på brandrisken - rengör din spisfläkt

Kolfilterfläkt

En kolfilterfläkt består av två filter, ett fettfilter och ett kolfilter. För att få full funktion på spisfläkten bör fettfiltret rengöras regelbundet. Fettfiltret sitter i underkant av spisfläkten med plasthakar och kan rengöras i diskmaskinen. För bästa rengöring bör du först lägga filtret i ett bad med diskmedel i hoven och låt det ligga över natten. Använd diskborste för att lösa upp så mycket fett som möjligt. När filtret är relativt rent kan de flesta filter köras i diskmaskinen. Kör filtret ensamt så att fettet inte fastnar på annat som diskas samtidigt. Kolfiltret sitter i ovankant bakom fläktens utblås. Utblåset tas bort genom att trycka på plastknapparna på installations gavel. Kolfiltret sitter i en plastram och är endast intryckt i spisfläkten. Kolfilter kan inte tvättas utan byts ut ungefär en gång vartannat år. Filtret kan såklart bytas mer regelbundet om du lagar mycket mat.

Kolfilter och fettfilter ansvarar hyresgästen för och dessa kan köpas på byggvaruhandeln alternativt hushållsbutiker likt, Electrolux Home, Elon etc.

En spisfläkt med igensatta filter orsakar matos i lägenheten men är även en brandfara.

 

Spisfläkt med spjäll (Bellmansgatan)

För att få full funktion på spisfläkten bör fettfiltret rengöras regelbundet. Fettfiltret sitter i underkant av spisfläkten med plasthakar och kan rengöras i diskmaskinen. För bästa rengöring bör du först lägga filtret i ett bad med diskmedel i hoven och låt det ligga över natten. Använd diskborste för att lösa upp så mycket fett som möjligt. När filtret är relativt rent kan de flesta filter köras i diskmaskinen. Kör filtret ensamt så att fettet inte fastnar på annat som diskas samtidigt.

Då spisfläktskanalen även agerar frånluft för kök så kommer det alltid finnas ett sug från spisfläkten även när den är avstängd. Med ett igensatt fettfilter för spisfläkten försämras ventilationen för er lägenhet.

Fettfilter ansvarar hyresgästen för och kan köpas på byggvaruhandeln alternativt hushållsbutiker likt, Electrolux Home, Elon etc.

En spisfläkt med igensatta filter orsakar även matos i lägenheten vid matlagning men är även en brandfara.

spis-stettin

Kommentarerna är stängda för denna post.