Hyreshöjning 2020 för bostäder är nu klar

Justering av hyra för bostäder 2020 är nu klar

Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning med 1,95 % fr o m 1 januari 2020. Retroaktiv hyra för januari-mars aviseras på hyresavierna för april-juni 2020.

Kommentarerna är stängda för denna post.