Hyreshöjning 2020 för bostäder

Justering av hyra för bostäder 2020

Vi informerar om att förhandlingarna med hyresgästföreningen är ännu inte klara för hyreshöjningar avseende 2020. Vi aviserar därför oförändrad hyra för kvartal 1 och så snart förhandlingarna är klara kommer vi att meddela den nya hyran. En eventuell retroaktiv hyra kan komma att tas ut fr o m 1 januari 2020.

Kommentarerna är stängda för denna post.