Hållbar renovering i kv Stettin 8 & 9 avslutad

Hållbar renovering i kv Stettin 8 & 9 avslutad

Efter en omfattande renovering av kvarteret Stettin 8 samt Stettin 9:s tekniska utrymmen som pågått under flera års tid är nu projektet klart. Renoveringen har innefattat flertalet nya ventilationsaggregat med återvinning fördelade på totalt sju ventilationsutrymmen samt driftsättning av en ny fjärrvärme- samt en ny fjärrkylecentral. De tekniska ytorna har nollställts helt där uppbyggnation utgått från stomrena ytor. De pumpar, styrutrustning, fläktmotorer etc. som varit i bra skick har sparats och installerats på Fastighets AB Stettins övriga adresser där behov funnits. Målsättningen för detta omfattande energiprojekt har varit att minska Fastighets AB Stettins klimatpåverkan med minskad energiförbrukning av el, fjärrvärme samt fjärrkyla samt förlänga den teknisk livslängden på fastighetens installationer vilket ger en friktionsfri tillvaro för våra hyresgäster, nya som gamla.

 

Vi vill passa på att tacka våra befintliga hyresgäster som under projektets gång utsatts för planerade (och oplanerade) driftstopp gällande värme, kyla och ventilation. Ni sitter nu i lokaler vars tekniska system håller en hög standard med lågt klimatavtryck.

Kommentarerna är stängda för denna post.